Menu       Strona główna   X °F

flooding warning   Deler av Innlandet, Viken, Telemark og Vestfold og Oslo (NO034)Valid: 21-09-2023 08:00  -  23-09-2023 06:59
./wrnImagesLarge/aw122.jpg Varsel om flomfare, gult nivå for Deler av Innlandet, Viken, Telemark og Vestfold og Oslo 22.09.2023

Vannføringen vil øke i elver og innsjøer. Det er vått i bakken og høy vannstand i sjøene, og regn vil føre til ytterligere økning, som kan nå gult varslingsnivå. Det er stor usikkerhet i hvor hovedtyngden av regnet vil treffe.
Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

flooding warning   Vestlandet sør for Hardangerfjorden og Agder (NO034)Valid: 21-09-2023 00:00  -  23-09-2023 06:59
./wrnImagesLarge/aw122.jpg Varsel om flomfare, gult nivå for Vestlandet sør for Hardangerfjorden og Agder 22.09.2023

Vannføringen vil øke i både små og store elver på grunn av mye regn. Det er stor usikkerhet i hvor mye regn som kommer og hvor tyngdepunktet av nedbøren treffer. Utsatte steder kan vannføringen nå oransje nivå. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.
Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

flooding warning   Deler av Innlandet, Viken, Telemark og Vestfold og Oslo (NO034)Valid: 21-09-2023 08:00  -  23-09-2023 06:59
./wrnImagesLarge/aw122.jpg Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Innlandet, Viken, Telemark og Vestfold og Oslo 22.09.2023

Vannføringen vil øke i elver og innsjøer. Det er vått i bakken og høy vannstand i sjøene, og regn vil føre til ytterligere økning, som kan nå gult varslingsnivå. Det er stor usikkerhet i hvor hovedtyngden av regnet vil treffe.
Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

flooding warning   Deler av Innlandet, Viken, Telemark og Vestfold og Oslo (NO034)Valid: 21-09-2023 08:00  -  24-09-2023 06:59
./wrnImagesLarge/aw122.jpg Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Innlandet, Viken, Telemark og Vestfold og Oslo 23.09.2023

Vannføringen vil øke i elver og innsjøer. Det er vått i bakken og høy vannstand i sjøene, og regn vil føre til ytterligere økning, som kan nå gult varslingsnivå. Det er stor usikkerhet i hvor hovedtyngden av regnet vil treffe.
Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

flooding warning   Vestlandet sør for Hardangerfjorden og Agder (NO034)Valid: 21-09-2023 00:00  -  23-09-2023 06:59
./wrnImagesLarge/aw122.jpg Varsel om flomfare, gult nivå for Vestlandet sør for Hardangerfjorden og Agder 22.09.2023

Vannføringen vil øke i både små og store elver på grunn av mye regn. Det er stor usikkerhet i hvor mye regn som kommer og hvor tyngdepunktet av nedbøren treffer. Utsatte steder kan vannføringen nå oransje nivå. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.
Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

flooding warning   Vestlandet sør for Hardangerfjorden og Agder (NO034)Valid: 21-09-2023 00:00  -  23-09-2023 06:59
./wrnImagesLarge/aw122.jpg Varsel om flomfare, gult nivå for Vestlandet sør for Hardangerfjorden og Agder 22.09.2023

Vannføringen har osndag og torsdag vært på gult eller lavt oransje flomnivå i flere elver og bekker i varslingsområdet. Flomtoppen har passert, men det er fortsatt flomvannføring på gult nivå i enkelte elver i Agder fredag formiddag.
Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

flooding warning   Deler av Innlandet, Viken, Telemark og Vestfold og Oslo (NO034)Valid: 21-09-2023 08:00  -  24-09-2023 06:59
./wrnImagesLarge/aw122.jpg Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Innlandet, Viken, Telemark og Vestfold og Oslo 23.09.2023

Vannføringen har torsdag og natt til fredag vært på gult nivå i enkelte elver og bekker i varslingsområdet. Vest i området har flomtoppen passert, mens i områdene lenger øst ventes flomtoppen i løpet av fredag formiddag/ ettermiddag. Fredag formiddag er vannstanden i Heddalsvatn i Skiensvassdraget på gult nivå og fortsatt sakte stigende. I andre større lavlandsinnsjøer i varslingsområdet er vannstanden fortsatt under gult varslingsnivå.
Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

flooding warning   Deler av Innlandet, Viken, Telemark og Vestfold og Oslo (NO034)Valid: 21-09-2023 08:00  -  23-09-2023 06:59
./wrnImagesLarge/aw122.jpg Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Innlandet, Viken, Telemark og Vestfold og Oslo 22.09.2023

Vannføringen har torsdag og natt til fredag vært på gult nivå i enkelte elver og bekker i varslingsområdet. Vest i området har flomtoppen passert, mens i områdene lenger øst ventes flomtoppen i løpet av fredag formiddag/ ettermiddag. Fredag formiddag er vannstanden i Heddalsvatn i Skiensvassdraget på gult nivå og fortsatt sakte stigende. I andre større lavlandsinnsjøer i varslingsområdet er vannstanden fortsatt under gult varslingsnivå.
Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

flooding warning   Deler av Innlandet, Viken, Telemark og Vestfold og Oslo (NO034)Valid: 21-09-2023 08:00  -  24-09-2023 06:59
./wrnImagesLarge/aw122.jpg Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Innlandet, Viken, Telemark og Vestfold og Oslo 23.09.2023

Vannføringen har torsdag og natt til fredag vært på gult nivå i enkelte elver og bekker i varslingsområdet. Vest i området har flomtoppen passert, mens i områdene lenger øst ventes flomtoppen i løpet av fredag formiddag/ ettermiddag. Fredag formiddag er vannstanden i Heddalsvatn i Skiensvassdraget på gult nivå og fortsatt sakte stigende. I andre større lavlandsinnsjøer i varslingsområdet er vannstanden fortsatt under gult varslingsnivå.
Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

flooding warning   Vestlandet sør for Hardangerfjorden og Agder (NO034)Valid: 21-09-2023 00:00  -  23-09-2023 06:59
./wrnImagesLarge/aw122.jpg Varsel om flomfare, gult nivå for Vestlandet sør for Hardangerfjorden og Agder 22.09.2023

Vannføringen har osndag og torsdag vært på gult eller lavt oransje flomnivå i flere elver og bekker i varslingsområdet. Flomtoppen har passert, men det er fortsatt flomvannføring på gult nivå i enkelte elver i Agder fredag formiddag.
Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

flooding warning   Deler av Innlandet, Viken, Telemark og Vestfold og Oslo (NO034)Valid: 21-09-2023 08:00  -  23-09-2023 06:59
./wrnImagesLarge/aw122.jpg Varsel om flomfare, gult nivå for deler av Innlandet, Viken, Telemark og Vestfold og Oslo 22.09.2023

Vannføringen har torsdag og natt til fredag vært på gult nivå i enkelte elver og bekker i varslingsområdet. Vest i området har flomtoppen passert, mens i områdene lenger øst ventes flomtoppen i løpet av fredag formiddag/ ettermiddag. Fredag formiddag er vannstanden i Heddalsvatn i Skiensvassdraget på gult nivå og fortsatt sakte stigende. I andre større lavlandsinnsjøer i varslingsområdet er vannstanden fortsatt under gult varslingsnivå.
Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

This warning data courtesy of and Copyright © EUMETNET-METEOalarm (http://www.meteoalarm.org/). Used with permission.
Time delays between this website and the www.meteoalarm.org website are possible, for the most up to date information about alert levels as published by the participating National Meteorological Services please use www.meteoalarm.org