X  Lukk Stasjons værhistorie
GjeldeneI dagI gårDesember2022Hele tiden
Temperatur (C)-4.2 ↑ -1.0 (00:21)
↓ -4.3 (05:41)
↑ 0.4 (19:41)
↓ -4.9 (01:11)
↑ 2.7 (1)
↓ -4.9 (6)
↑ 29.2 (Aug 15)
↓ -4.9 (Des 6)
↑ 29.2 (2022 Aug 15)
↓ -4.9 (2022 Des 6)
Regn (mm)0 0.00.00.0643.6643.6
Luftfuktighet (%)91 ↑ 94 (00:11)
↓ 91 (07:01)
↑ 94 (21:31)
↓ 88 (16:31)
↑ 94 (6)
↓ 78 (4)
↑ 98 (Okt 26)
↓ 30 (Jul 27)
↑ 98 (2022 Okt 26)
↓ 30 (2022 Jul 27)
Duggpunkt (C)-5.5 ↑ -1.8 (00:21)
↓ -5.4 (05:41)
↑ -1.1 (22:41)
↓ -6.3 (01:11)
↑ 1.5 (1)
↓ -6.3 (6)
↑ 21.5 (Jul 1)
↓ -6.3 (Des 6)
↑ 21.5 (2022 Jul 1)
↓ -6.3 (2022 Des 6)
Trykk (hPa)1011 ↑ 1012.6 (00:11)
↓ 1011.0 (06:51)
↑ 1022.5 (00:11)
↓ 1012.3 (22:01)
↑ 1038.6 (2)
↓ 1011.0 (7)
↑ 1038.6 (Des 2)
↓ 990.4 (Sep 26)
↑ 1038.6 (2022 Des 2)
↓ 990.4 (2022 Sep 26)
Vind (m/s)0 0.0 (00:11)3.1 (19:41)3.1 (3)19.5 (Okt 5)19.5 (2022 Okt 5)
Kast (m/s)0 0.5 (00:11)4.6 (19:41)5.1 (2)19.5 (Okt 5)19.5 (2022 Okt 5)
Sol (w/m2)0 0 (00:11)116 (11:41)120 (5)1079 (Jun 8)1079 (2022 Jun 8)
UV (Index)0.0 0.0 (00:11)0.0 (00:11)0.0 (1)5.1 (Jun 23)5.1 (2022 Jun 23)