X  Lukk Vår Davis sensor

periode partikel konsentrasjon AQI klassifikasjon       
nåværende pm2.5 13.2899 ug/m3 52.8 Moderat luftkvalitet  
    
nåværende pm10 15.029 ug/m3 13.9 God luftkvalitet
     

1 time pm2.5 9.827 ug/m3 40.9 God luftkvalitet
     
1 time pm10 10.4414 ug/m3 9.7 God luftkvalitet
     

3 timer pm2.5 6.8057 ug/m3 28.4 God luftkvalitet
     
3 timer pm10 7.4681 ug/m3 6.9 God luftkvalitet
     

24 timer pm2.5 10.1176 ug/m3 42.2 God luftkvalitet
     
24 timer pm10 11.8816 ug/m3 11.0 God luftkvalitet
     

     

klassifikasjon AQI pm10 pm2.5 Helseeffektene bør bare være basert på 24-timers gjennomsnittsverdier.
God luftkvalitet 0-50 < 54 μg/m3 < 12 μg/m3 Luftkvaliteten anses å være tilfredsstillende, og luftforurensning utgjør liten eller ingen risiko
Moderat luftkvalitet 50-100 < 154 μg/m3 < 35.4 μg/m3 Luftkvalitet er akseptabel; for noen forurensende stoffer kan det imidlertid være et moderat helseproblem for et veldig lite antall mennesker som er uvanlig følsomme for luftforurensning.
Usunt for noen 100-150 < 254 μg/m3 < 55.4 μg/m3 Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve helseeffekter. Det er ikke sannsynlig at publikum vil bli berørt.
Usunn luftkvalitet 150-200 < 354 μg/m3 < 150.4 μg/m3 Alle kan begynne å oppleve helseeffekter; medlemmer av sensitive grupper kan oppleve mer alvorlige helseeffekter.
Veldig usunn luftkvalitet 200-300 < 424 μg/m3 < 250.4 μg/m3 Helsevarsel: alle kan oppleve mer alvorlige helseeffekter
Farlig luftkvalitet > 300 > 424 μg/m3 > 250.4 μg/m3 Helsevarsler om krisesituasjoner. Det er mer sannsynlig at hele befolkningen blir berørt
 Mer informasjon:  EPA  Luftkvalitetsindeks     Davis sensor  Sensordata fanget kl: 28-09-2023 09:45  Temperatur: 15.2°C Luftfuktighet: 87.3% Duggpunkt: 13.1°C